Zanimljivo

Ugrađena obrada i digitalna / programabilna logika

Ugrađena obrada i digitalna / programabilna logika

Digitalna tehnologija je postigla veliki napredak. Dok su se nekada svi elektronički krugovi temeljili na analognim tehnikama, danas digitalni pristupi imaju tendenciju da dominiraju. Ne samo da postoje digitalni ili logički sklopovi, već je dostupna i programabilna logika u obliku poljskih programabilnih nizova vrata i drugih oblika logičkih kola.

Naravno, digitalna tehnologija čini platformu koja se koristi za ugrađene i procesore svih vrsta. Na ovaj način digitalna ili logička tehnologija neraskidivo je povezana s programabilnom logikom i softverom.

Programabilna logika

Logic Design


Pogledajte video: Relacije (Decembar 2021).